Οι 39 digital δράσεις που σχεδιάζονται για τις «έξυπνες πόλεις»

0

Google News

Με επτά άξονες και 39 δράσεις θα αλλάξουν την καθημερινότητα των πολιτών τους 315 δήμοι της χώρας, που έχουν πληθυσμό μέχρι 100.000 κατοίκους. Το έργο που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εφαρμογής της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020 – 2025 τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η Δημόσια Διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την Τετάρτη 25 Μάϊου 2022 και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν γραπτώς τα σχόλια τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Οι επτά άξονες του έργου αφορούν βιώσιμη μετακίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση Ενεργειακού Αποτυπώματος Δημοτικών Κτιρίων, βελτίωση εξυπηρέτησης πολίτη και επιχείρησης, βελτίωση ποιότητας ζωής, ενίσχυση τοπικής δημοκρατίας, διαβούλευσης και διαφάνειας, προστασία από κυβερνοεπιθέσεις και ενίσχυση ψηφιακών υποδομών.  

Υπενθυμίζεται ότι οι υπόλοιποι δήμοι, άνω των 100.000 κατοίκων, θα χρηματοδοτηθούν για αντίστοιχες δράσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με το ποσό των 90 εκ. ευρώ.

Ποιες είναι όμως οι δράσεις μπορεί να προσφέρει μια «έξυπνη πόλη» και πόσο μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητα των πολιτών. Οι αλλαγές που θα επέλθουν και που θα μειώσουν σημαντικά τον χρόνο αλλά και το χρήμα που δαπανά κάθε πολίτης αφορούν:

 1. Έξυπνο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης (ΣΕΣ)

Αφορά ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ελέγχου στάθμευσης τροχοφόρων σε  χώρους ευθύνης του Δήμου (κλειστούς ή υπαίθριους) ή/και διαχείρισης ελέγχου παρόδιας  στάθμευσης. Θα συγκεντρώνει, θα επεξεργάζεται, θα οπτικοποιεί και θα διαμοιράζει, σε πραγματικό  χρόνο τα δεδομένα που θα λαμβάνει από τους αισθητήρες στάθμευσης.

Εντός της πλατφόρμας – λογισμικού ελεγχόμενης στάθμευσης και των συν αυτώ mobile και web εφαρμογών θα υλοποιούνται:

 • Η εύρεση θέσης στάθμευσης.
 • Η διαχείριση, προβολή και στατιστική ανάλυση του ΣΕΣ.

Το ΣΕΣ θα είναι υπεύθυνο για την καταχώρηση των αδειοδοτημένων μόνιμων κατοίκων ως χρηστών με  τα προσωπικά τους στοιχεία και τα στοιχεία των οχημάτων τους. Μέσω του ΣΕΣ, θα δίνεται η  δυνατότητα για πλήρη έλεγχο του λογαριασμού του χρήστη και αδειοδοτήσεών του.

Θα γνωρίζει την κατάσταση κατάληψης όλων των θέσεων στάθμευσης και θα πληροφορεί είτε  τους οδηγούς για διαθέσιμες θέσεις, είτε τους Δημοτικούς Αστυνομικούς, για οχήματα που έχουν  σταθμεύσει παράνομα στις θέσεις μόνιμων κατοίκων ή στις θέσεις αποτροπής στάθμευσης.

 1. Έξυπνες στάσεις ΜΜΜ

Αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων ενημέρωσης των δημοτών που  αφορούν τα ΜΜΜ και ταυτόχρονα μπορούν να λειτουργήσουν ως σταθμοί πληροφόρησης του κοινού.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ: 6.000 € / Στάση

 1. Έξυπνο σύστημα διασφάλισης προσβασιμότητας ατόμων με κινητικά προβλήματα

Βασικός σκοπός του συστήματος, είναι να δώσει λύση σε ένα από τα κυριότερα προβλήματα που  αντιμετωπίζουν τα άτομα με κινητικά προβλήματα και αφορά στην πρόσβασή τους σε διάφορους  υπαίθριους χώρους (πεζοδρόμια-ράμπες) και κτίρια, που διαθέτουν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις  και υποδομές με σκοπό την διευκόλυνση της μετακίνησης τους. Το σύνολο της πληροφορίας που  θα συλλέγει το εν λόγω σύστημα, θα δύναται να ολοκληρώνει έναν οδηγό πόλης, με ασφαλείς  διαδρομές για την προσέγγιση ενός προσβάσιμου σημείου ενδιαφέροντος αποκλειστικά για ΑμεΑ.

Με τον τρόπο αυτό, τα άτομα με κινητικά προβλήματα θα μπορούν εύκολα να μάθουν ποια σημεία  είναι προσβάσιμα και με ποιον τρόπο, καθώς και την ανεμπόδιστη ή όχι πρόσβαση τους.

 1. Έξυπνες διαβάσεις πεζών και φιλικές προς ΑΜΕΑ

Το Σύστημα Έξυπνης Διάβασης Πεζών θα εξασφαλίζει την ασφαλή διέλευση των πεζών στην περιοχή  παρέμβασης μέσα από την αυτόματη αναγνώριση παρουσίας πεζών και αυτόματης φωτεινής  σήμανσης της διάβασης όπου αυτό είναι εφικτό ή σε συνεργασία με τους φωτεινούς σηματοδότες. Η  διάβαση θα πρέπει να λειτουργεί «έξυπνα» ώστε να προειδοποιεί τους πεζούς και τους οδηγούς όταν  πραγματικά υπάρχει πρόθεση διέλευσης πεζών.

 1. Συστήματα ενημέρωσης για κυκλοφορία κτλ

Το σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης κυκλοφοριακών δεδομένων περιλαμβάνει την  εγκατάσταση ειδικών συσκευών – αισθητήρων σε επιλεγμένα σημεία της πόλης για τον υπολογισμό  του χρόνου διέλευσης οχημάτων. Η συλλογή των δεδομένων αυτών πραγματοποιείται καθ’ όλη τη  διάρκεια της ημέρας και τα δεδομένα αποστέλλονται σε πραγματικό χρόνο στο λογισμικό διαχείρισης  κυκλοφοριακών δεδομένων. Ο υπολογισμός του χρόνου διέλευσης των οχημάτων πραγματοποιείται με  τη χρήση των απαραίτητων αλγορίθμων που καθιστούν εφικτή τη βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη των  κυκλοφοριακών δεδομένων. Το κυκλοφοριακό μοντέλο παρέχει δυνατότητες επανεκτίμησης των  κυκλοφοριακών συνθηκών, σε περίπτωση που ένας χειριστής εισάγει κάποιο συμβάν στο δίκτυο.

Τέλος, οι πληροφορίες με τους χρόνους διέλευσης των οχημάτων δύναται να προβάλλονται προς  ενημέρωση των δημοτών σε πινακίδες, σε mobile εφαρμογές και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ: 40.000€

 1. Σύγχρονος τρόπος υπολογισμού δημοτικών τελών (Pay as you throw κτλ)

Το προτεινόμενο σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία  συστήματος Διαλογής στη Πηγή (ΔσΠ), με σκοπό την καταγραφή της επίδοσης των δημοτών στην  ανακύκλωση και την επιβράβευσή τους με βάση το καταμετρημένο βάρος, ανά τύπο απορρίμματος.

Στα πλαίσια του έργου θα πρέπει να παραδοθεί, εγκατασταθεί και λειτουργήσει κεντρικοποιημένη  διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία θα επιτρέπει πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένους χρήστες με  κωδικό πρόσβασης. Η εφαρμογή αυτή, θα πρέπει να συλλέγει, επεξεργάζεται και οπτικοποιεί όλα τα συλλεχθέντα δεδομένα, όπως τη παραγόμενη ποσότητα απορριμμάτων, το είδος  των απορριμμάτων, τους ταυτοποιημένους χρήστες, τη συχνότητα απορρίψεων ανά νοικοκυριό στην  εφαρμογή, κλπ, επιτρέποντας μια πλήρη απεικόνιση της επίδοσης στην ανακύκλωση που εμφανίζει  κάθε νοικοκυριό.

Στο έργο δεν περιλαμβάνεται η προμήθεια κάδων/οχημάτων/απορριμματοφόρων.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ: 40.000€

 1. Έξυπνοι κάδοι απορριμμάτων

Οι έξυπνοι κάδοι θα ανιχνεύουν την κατάσταση των κάδων απορριμμάτων ως προς την πληρότητα  ειδοποιώντας την υπηρεσία του Δήμου για την έγκαιρη αποκομιδή. Στα πλαίσια του έργου απαιτείται η μετατροπή των απλών κάδων (νέων ή παλαιών, βυθιζόμενων ή σταθερών, μεταλλικών ή πλαστικών)  σε «έξυπνους» με τη χρήση τεχνολογίας αισθητήρων πληρότητας. Οι πληροφορίες από τους μεταδίδονται προς το κέντρο ελέγχου, όπου εμφανίζονται σε πραγματικό χρόνο σε  ενσωματωμένο χαρτογραφικό υπόβαθρο. Το λογισμικό διαχείρισης των απορριμμάτων αναλαμβάνει  την έκδοση των ημερήσιων δρομολογίων των απορριμματοφόρων, λαμβάνοντες υπόψη πλέον τα  πραγματικά στοιχεία που έχουν συλλεγεί από τους αισθητήρες των κάδων.

 1. Διασύνδεση λαμπτήρων σε κεντρικό υπολογιστικό κέντρο διαχείρισης

Η πλατφόρμα αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος τηλε-ελέγχου και  διαχείρισης είτε έξυπνων λαμπτήρων νέας τεχνολογίας είτε λαμπτήρων παλαιότερου τύπου που  διαθέτει εγκαταστημένους ο Δήμος με δυνατότητα προσθήκης και διαχείρισης και των μελλοντικών  του εγκαταστάσεων. Στα πλαίσια του έργου προβλέπεται η εγκατάσταση τηλεμετρικού εξοπλισμού σε  κάθε φωτιστικό LED (έξυπνες λάμπες) ή σε κάθε πίλαρ (λάμπες παλαιότερης τεχνολογίας) ώστε να  εξασφαλίζεται η δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου. Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη η αγορά λαμπτήρων.

 1. Οργάνωση Γραφείου Κίνησης και Διαχείριση Δημοτικού στόλου οχημάτων.

Αφορά πλατφόρμα για την παρακολούθηση και διαχείριση του συνόλου του στόλου οχημάτων ενός  δήμου με εγκατάσταση σύγχρονης τηλεματικής μονάδας και οθόνης εντός του οχήματος και σύνδεση  με κεντρικό λογισμικό διαχείρισης. Με τη χρήση της πλατφόρμας θα επιτυγχάνεται η διακρίβωση της  κίνησης των οχημάτων σε πραγματικό χρόνο και των διαδρομών που πραγματοποιήθηκαν, ο έλεγχος  τήρησης προγραμματισμού και εκτέλεσης δρομολογίων καθώς και σημαντική εξοικονόμηση καυσίμων.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ: 50.000€

 1. Έξυπνα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης δημοτικών και σχολικών κτιρίων

Η πλατφόρμα αφορά την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης κατανάλωσης ενέργειας  σε δημόσιες υποδομές και κτίρια. Θα ενσωματώνει μια ολιστική προσέγγιση για την διαχείριση των  ενεργειακών δεδομένων και των επιπρόσθετων πληροφοριών που θα συλλέγεται, επεξεργάζεται και  θα αναλύεται από το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης ενέργειας. Η πλατφόρμα θα μπορεί να  ενσωματώνει στα πλαίσια της ανοικτής της αρχιτεκτονικής μια σειρά από διαφορετικές πύλες δικτύων,  ενεργειακών αισθητήρων (σε επίπεδο πίνακα καθώς και σε επιλεγμένα σημεία / πρίζες). Η δαπάνη για  την αγορά λαμπτήρων και λοιπών αναλώσιμων υλικών δεν περιλαμβάνεται στο έργο και δεν είναι  επιλέξιμη.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ : 20.000€ + 5.000 ανά Κτήριο

 1. Έξυπνα συστήματα ηλεκτροφωτισμού εντός δημοτικών κτιρίων

Η πλατφόρμα αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτροφωτισμού  εντός των δημοτικών κτιρίων. Θα πρέπει να παρασχεθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση εγκατάστασης  έξυπνου ηλεκτροφωτισμού και συστήματος διαχείρισής του.  

 1. Έξυπνος Οδηγός Πόλης / Δήμου με καταγραφή τοπικών επιχειρήσεων και ανάδειξη προσφορών

Η πλατφόρμα αφορά την δημιουργία ενός σημείου κεντρικής πληροφόρησης και επικοινωνίας των  τοπικών επιχειρήσεων με τον Δήμο όπου καταγράφεται η εικόνα των επιχειρήσεων στις υπηρεσίες του  Δήμου, την ίδια στιγμή που οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν είτε συνοπτικά είτε αναλυτικά τα προϊόντα  τους και τις υπηρεσίες του με περιοδική επικαιροποίηση. Η πλατφόρμα θα διαθέτει μηχανισμούς  μέτρησης της χρήσης της παρεχόμενης πληροφορίας με δυνατότητες ανάλυσης και επεξεργασίας των  δεδομένων στα όρια πάντα του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

 1. Σύστημα διαχείρισης δημοτικών κοιμητηρίων και ψηφιοποίηση φακέλων

Το σύστημα στοχεύει στην διαλειτουργικότητα και ψηφιοποίηση της λειτουργίας του γραφείου  κοιμητηρίων. Στόχος είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας του γραφείου κοιμητηρίων και η  βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη. Το σύστημα καλύπτει πλήρως τη διαχείριση ταφών, εκταφών, οστεοφυλακίων, παρατάσεων, χρεώσεων κ.λ.π , του δημοτικού κοιμητηρίου . Επίσης παρέχει τη χωρική  απεικόνιση της πληροφορίας σε ψηφιακό χάρτη. Με το παρόν έργο, θα δοθεί η δυνατότητα στο Δήμο  να έχει μια σαφή και πλήρως επίκαιρη εικόνα των κοιμητηρίων και το αρμόδιο τμήμα του οικείου  δήμου να έχει ένα εργαλείο καθημερινής λειτουργίας.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ: 50.000€

 1. Πλατφόρμα διαχείρισης παιδικών σταθμών, ενημέρωσης γονέων με smart εφαρμογή κτλ

Η προτεινόμενη εφαρμογή θα προσφέρει μια πλατφόρμα Αιτήσεων των Δημοτών, παρακολούθησης  των Τροφείων των Δημοτών, παρακολούθησης των Παρουσιών των Εργαζομένων και των Παιδιών κλπ.

Το σύστημα θα έχει την δυνατότητα να διαχειρίζεται διαφορετικές Δομές όπως π.χ Βρεφονηπιακοί  Σταθμοί, ΚΔΑΠ κτλ.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ: 40.000€

 1. Ψηφιακή Πλατφόρμα διαχείρισης ευπαθών ομάδων

 Ο βασικός στόχος του συγκεκριμένου έργου, είναι να αποτελέσει το σημαντικότερο και  ταχύτερο δίαυλο ενημέρωσης και εξυπηρέτησης των πολιτών του Δήμου με την άμεση ανταπόκριση των σχετικών αιτημάτων, καθώς και με την αμφίδρομη επικοινωνία τους με τις υπηρεσίες που  προσφέρουν κοινωνικές παροχές. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος με αυτό το πρόγραμμα μπορεί να  συγκεντρώνει, να ελέγχει και να διαχειρίζεται πληροφορίες αλλά και μια σειρά από δεδομένα που  αφορούν τις Υπηρεσίες Πρόνοιας που προσφέρει. Σκοπός είναι το παρόν έργο να αποτελέσει τη  μοναδική και ενιαία αποτύπωση των ωφελούμενων, που δέχονται κοινωνική στήριξη, σε οποιαδήποτε  δομή του Δήμου ή των νομικών του προσώπων, καθώς και τη διαχείριση και διασύνδεση των  διαχρονικών υπηρεσιών και προνοιακών παροχών που στοχευμένα απευθύνονται στους πολίτες  αυτούς.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ: 40.000€

 1. Διαχείριση κλειστών και ανοικτών χώρων άθλησης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας (προγραμματισμός μαθημάτων, ενημέρωση γονέων, αγώνες, μαζικός αθλητισμός κτλ)

Το πληροφορικό σύστημα έχει σκοπό να καλύψει πλήρως τον έλεγχο των Αθλητικών και Πολιτιστικών  Δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα αυτό έχει ως πρωταρχικό στόχο την ενοποίηση και την  αυτοματοποίηση των διαφορετικών δραστηριοτήτων και διαδικασιών, που κατέχει ένας Δήμος ή το  νομικό πρόσωπο, σε χειρόγραφα συστήματα. Θα πρέπει να παρέχει την ολοκληρωμένη διαχείριση  όλων των γηπέδων και αθλητικών/πολιτιστικών χώρων αρμοδιότητας διαχείρισης του Δήμου, καθώς  και την δυνατότητα δέσμευσης τους.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ: 40.000€

 1. Ψηφιακή Πλατφόρμα Διαχείρισης Λαϊκών Αγορών

Το πληροφορικό σύστημα έχει σκοπό να καλύψει πλήρως τη διαχείριση των Λαϊκών Αγορών του Δήμου  με ένα ολοκληρωμένο και ομοιογενή τρόπο. Το σύστημα θα διαχειρίζεται το σύνολο των εμπόρωνπαραγωγών, ανά λαϊκή αγορά και θα διασυνδέεται με τα αντίστοιχα αρμόδια τμήματα του δήμου. Θα  δύναται να καθορισθεί η ημέρα της εβδομάδος καθώς και η τοποθεσία που λειτουργεί κάθε λαϊκή  αγορά στο δήμο και η εφαρμογή θα πρέπει να υποστηρίζει τον ορισμό διαφορετικών τύπων δημοτικών  τελών.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ: 40.000€

 1. Σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και ψηφιακών υπογραφών

Το Πληροφοριακό Σύστημα ηλεκτρονικού αποθετηρίου εγγράφων θα αποτελεί μία ολοκληρωμένη  λύση ψηφιακής αρχειοθέτησης και διαχείρισης εγγράφων και με δυνατότητες εκτεταμένης αναζήτησης  με φίλτρα. Θα συγκεντρώνει όλα τα έγγραφα των οργανισμών και υπηρεσιών του δήμου ενδεικτικά  όπως

 • αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων, οικονομικών επιτροπών, οργανισμών δήμου
 • αποδελτίωση νόμων, δικαστικών αποφάσεων, εγκυκλίων υπουργείων και εποπτικών αρχών
 • εσωτερικά έγγραφα όπως εισηγήσεις υπαλλήλων και οργάνων
 • πρακτικά επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής

Συμπληρωματικά το αποθετήριο θα δύναται να αρχειοθετεί πέραν των εγγράφων και άλλους τύπους  περιεχομένου.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ: 30.000€

 1. Σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών πληρωμών

Η υπηρεσία ηλεκτρονικών πληρωμών βεβαιωμένων και μη οφειλών, είναι μια σύγχρονη διαδικτυακή  λύση νέας γενιάς βασισμένη σε ανοιχτά πρότυπα. Στόχος της υπηρεσίας είναι να παρέχει σε πολίτες και  σε επιχειρήσεις προσωποποιημένη ενημέρωση και δυνατότητα πληρωμής οφειλών μέσω χρεωστικών,  πιστωτικών καρτών και e-banking. Μέσω διασύνδεσης στο σύστημα οφειλών της οικονομικής  διαχείρισης το οποίο είναι εγκαταστημένο στον οργανισμό θα προσφέρεται στους πολίτες η  δυνατότητα προβολής, αλλά και εξόφλησης βεβαιωμένων και μη βεβαιωμένων οφειλών για  εγγεγραμμένους χρήστες. Η ταυτοποίηση πραγματοποιείται μέσω taxisnet στοιχείων και παρέχει με  άμεση πρόσβαση στην καρτέλα του οφειλέτη, σύμφωνα με το ΑΦΜ του χρήστη. Η υπηρεσία μπορεί να  χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου χωρίς καμία φυσική παρουσία στο Δήμο.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ: 20.000€ + 5.000€ ανά Νομικό Πρόσωπο

 1. Παροχή συστημάτων τηλεϊατρικής σε ευπαθείς ομάδες για απομακρυσμένη διάγνωση

Στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η παροχή οργανωμένης και συστηματικής πρωτοβάθμιας  κοινωνικής και νοσηλευτικής φροντίδας, από ειδικούς επιστήμονες και καταρτισμένα στελέχη, σε μη  αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες, με προτεραιότητα σε αυτούς που  διαβιούν μόνοι τους.

 1. Πολιτιστικές – Αθλητικές εκδηλώσεις – Διαχείριση ηλεκτρονικού εισιτηρίου

Με το σύστημα διαχείρισης Πολιτιστικών – Αθλητικών Εκδηλώσεων και διαχείρισης ηλεκτρονικών  εισιτηρίων, ο Δήμος θα έχει την δυνατότητα να δημιουργεί τις εκδηλώσεις που επιθυμεί (π.χ. θέατρο,  πολιτιστική εκδήλωση, συναυλίες κ.ο.κ.) και μέσα από αυτό να γίνει η πλήρης διαχείριση και πώληση  των εισιτηρίων.

Συγκεκριμένα, ο διαχειριστής από τον Δήμο θα μπορεί να δημιουργήσει μία εκδήλωση του  ενδιαφέροντος του, να τη διαμορφώσει με τις εκάστοτε ανάγκες του, να επιλέξει κατηγορίες  εισιτηρίων, τιμή, μειωμένο εισιτήριο / ειδική έκπτωση και δωρεάν διάθεση θέσεων.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ: 30.000€

 1. Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης ποιότητας αέρα στην επικράτεια του δήμου

Η προτεινόμενη λύση θα περιλαμβάνει την εγκατάσταση δικτύου έξυπνων αυτόνομων αισθητήρων  μέτρησης ποιότητας αέρα, μικροσωματιδίων και τοπικών μετεωρολογικών δεδομένων σε κεντρικούς  κόμβους της πόλης και σε σημεία αυξανόμενης ρύπανσης που θα επιλεγούν με κριτήρια τα ιστορικά  δεδομένα ρύπανσης, κίνησης και καιρού από δημόσιες πηγές. Τα δεδομένα θα συλλέγονται σε  πραγματικό χρόνο ώστε να εξάγονται αυτόματα οι δείκτες ποιότητας αέρα με γεωχωρική σήμανση για  όλο το Δήμο με βάση τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας αέρα AQI.

 1. Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης ποιότητας υδάτων (πόσιμου, ποταμών, λιμνών και θαλασσών σε βιομηχανικές εφαρμογές κλπ)

Στα πλαίσια του έργου θα αναπτυχθεί ολοκληρωμένο σύστημα τηλεματικής παρακολούθησης και  τηλεμετρίας με δυνατότητα συγκέντρωσης, αποτύπωσης και επεξεργασίας σε πραγματικό χρόνο  περιβαλλοντικών ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων που σχετίζονται με την ποιότητα/ποσότητα  των τοπικών υδάτων της περιοχής. Τα συλλεχθέντα και αποθηκευμένα δεδομένα στην πλατφόρμα θα  είναι προσβάσιμα από όλους τους ενδιαφερόμενους χρήστες (πολίτες, περιβαλλοντικές οργανώσεις,  εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.λ.π.), μέσω συγκεντρωτικής οθόνης προβολής μετρήσεων (dashboard), ενώ  θα προσφέρονται και ως ανοιχτά δεδομένα προς περαιτέρω ενημέρωση και επεξεργασία.

 1. Ψηφιοποίηση και σύστημα διαχείρισης φακέλων ΔΕΥΑ

Το αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου είναι η ψηφιοποίηση αρχειακού υλικού και των εγγράφων  της ΔΕΥΑ του Δήμου από την συμβατική του μορφή (φυσικό αρχείο) σε ψηφιακή μορφή και η ασφαλής  αποθήκευσή τους σε σύστημα αρχειοθέτησης και διαχείρισης φακέλων και εγγράφων των πελατών της  ΔΕΥΑ. Σκοπός του έργου είναι, η διάσωση του αρχείου της ΔΕΥΑ του Δήμου. Με την υλοποίηση του εν  λόγω έργου ενισχύεται η βελτίωση της αποδοτικότητάς του Δήμου, των υπηρεσιών και των  εργαζομένων του και παράλληλα βοηθά στην εξοικονόμηση και ορθή χρήση των ανθρώπινων αλλά και  των υλικών πόρων που διαθέτει.

 1. Έξυπνο σύστημα προειδοποίησης και αντιμετώπισης κινδύνων (πλημμυρικών φαινομένων, πυρκαγιάς , σεισμού κλπ.) εντός των ορίων του δήμου και σύμφωνα με τις αρμοδιότητες τους.

Κεντρικό Ενιαίο Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πολιτών – χρηστών (πολιτική προστασία,  πυροσβεστική, αστυνομία κ.α.) για την διαχείριση κινδύνων (σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές,  πανδημίες, έκτακτα καιρικά φαινόμενα κλπ.). Το Σύστημα θα αποτελεί δράση αντιμετώπισης  οποιουδήποτε είδους κρίσης μετά από μία φυσική καταστροφή, αλλά και προληπτικά σε επιλεγμένα  σημεία αυξημένης επικινδυνότητας, όπως αστικά πάρκα, δάση, ποτάμια, ρέματα, κ.α.

 1. Σύστημα έξυπνης άρδευσης

Το αντικείμενο του Έργου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος  έξυπνης άρδευσης στις περιοχές ενδιαφέροντος του Δήμου (κλειστά αρδευτικά συστήματα, δημοτικές  γεωτρήσεις κλπ) με προμήθεια και εγκατάσταση αισθητήρων που θα εγκατασταθούν στο πεδίο  εφαρμογής τους και θα συλλέγουν τις αναγκαίες μετρήσεις και παραμέτρους, καθώς επίσης και του  συστήματος κεντρικής διαχείρισης του.

Στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου, θα δημιουργηθεί ένα αυτοματοποιημένο σύστημα παροχής  νερού με Ηλεκτρονικό πίνακα λειτουργίας για τον έλεγχο της κατανάλωσης/ χρέωσης των παροχών  μέσω προπληρωμένης κάρτας.

 1. Σύστημα διαχείρισης αστικού πρασίνου και κοινοχρήστων χώρων.

Το σύστημα διαχείρισης θα αφορά πάρκα, δενδροστοιχίες, νησίδες, παιδικές χαρές, χώρους άθλησης,  πλατείες κτλ. κατηγοριοποιημένα με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία με στόχο τη βιωσιμότητα αυτών  μέσω σύγχρονων τεχνολογιών, προγραμματισμού και παρακολούθησης των εργασιών διαχείρισης.

Μέσα από την εφαρμογή, οι υπηρεσίες θα είναι σε θέση να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα, για τις  εργασίες, καθώς και τις συντηρήσεις σε Χώρους Πρασίνου και Κοινόχρηστων Χώρων. Τέλος θα πρέπει  να παρέχεται η δυνατότητα αποτύπωσης όλων των πληροφοριών, σε διαδραστικό χάρτη με τη χρήση  δυναμικών φίλτρων.

 1. Ψηφιοποίηση καταλόγων δημοτικών βιβλιοθηκών – Δημιουργία έξυπνης δημοτικής βιβλιοθήκης

Το έργο αφορά την ψηφιοποίηση των καταλόγων των δημοτικών βιβλιοθηκών καθώς και την  δημιουργία εφαρμογής (web-mobile app) απεικόνισης των καταλόγων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και  την υποστήριξη συστήματος δανεισμού των βιβλίων από τους πολίτες.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ : 30.000€

 1. Ψηφιοποίηση τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς (η κατοχή και νομή των οποίων ανήκει στον δήμο)

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου προκειμένου να  προβάλει την πολιτιστική κληρονομιά με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Η χρήση των νέων τεχνολογιών,  έξυπνων εφαρμογών και καινοτόμου εξοπλισμού αποτελεί την κινητήρια δύναμη για την υλοποίηση  του έργου, η οποία θα προβάλει το πολιτιστικό απόθεμα του Δήμου, θα διαδώσει αποτελεσματικά την  ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής και ταυτόχρονα θα καταστήσει την περιοχή πόλο έλξης  τουρισμού. Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η ανάδειξη και η προβολή των ιστορικών και  πολιτιστικών σημείων ενδιαφέροντος του Δήμου μέσα από καινοτόμες και λειτουργικές ψηφιακές  εφαρμογές και εξοπλισμό, η ψηφιακή και η εικονική δυνατότητα επίσκεψης σε ψηφιακές διαδρομές  στην ιστορία, σε μουσεία και μνημεία, σε αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους αρμοδιότητας του  Δήμου.

 1. Ανάπτυξη ψηφιακού διδύμου (digital twin) πόλης

Το έργο του ψηφιακού διδύμου πόλης, αφορά, κατ’ ελάχιστο, το τρισδιάστατο αντίγραφο της πόλης, το  οποίο στην ουσία θα είναι ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα με δυνατότητες εισαγωγής και  διαχείρισης εικονικών αντικειμένων (οδοφωτισμός, Δίκτυα Κοινής Ωφελείας, συστήματα μεταφορών  και έξυπνης κινητικότητας, στοιχεία αποκομιδής απορριμμάτων, κλπ).

Το τρισδιάστατο αντίγραφο θα δημιουργείται μέσω τρισδιάστατης μοντελοποίησης με τη χρήση  υψηλής ανάλυσης φωτογραμμετρίας και σύγχρονων γεωμετρικών αλγορίθμων ανάλυσης πολλαπλών  δεδομένων, για τον συνδυασμό μεγάλου πλήθους εικόνων και την παράγωγή τρισδιάστατων μοντέλων  μεγάλης ακρίβειας, τα οποία απεικονίζονται απευθείας στο περιβάλλον του συστήματος γεωγραφικών  πληροφοριών (GIS).

Η ανάπτυξη ψηφιακού διδύμου, στο πλαίσιο μιας έξυπνης πόλης, θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο  διαχείρισης για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της λειτουργίας των ΟΤΑ, αλλά και για την  ελαχιστοποίηση του κινδύνου των συστημάτων και τη βελτίωση της χάραξης πολιτικής καθώς και της  λήψης αποφάσεων. Θα δύναται επίσης η δυνατότητα δημιουργίας σεναρίων προσομοίωσης της πόλης, μέσω εισαγωγής παραμέτρων σε πραγματικό χρόνο.

 1. Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαβούλευσης Προϋπολογισμού, Τεχνικού Προγράμματος

To σύστημα θα δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο να διενεργεί διαβουλεύσεις με τους πολίτες μέσω  διαδικτύου. Οι πολίτες μέσω αυθεντικοποίησης σχολιάζουν, συνδιαλέγονται με τη δημοτική αρχή, προτείνουν, απαντούν σε ερωτηματολόγια σε θέματα που άπτονται του Δήμου. Ως αποτέλεσμα θα  δημοσιεύονται οι προτάσεις των πολιτών με βάση τις πιο δημοφιλείς επιλογές.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ: 40.000€

 1. Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαβούλευσης Κανονιστικών Αποφάσεων

Η εφαρμογή διευκολύνει τη δημιουργία μιας Συνεδρίασης, τον ορισμό των θεμάτων, τη σειρά με  την οποία θα συζητηθούν τα θέματα, καθώς και τις Αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Η ισχυρή  διαδικασία αναζήτησης επιτρέπει τη γρήγορη εύρεση μιας απόφασης καθώς και την αποστολή της  σε άλλη υπηρεσία. Οι αποφάσεις συνδέονται με πρότυπα εντύπων και απλοποιούν ακόμη  περισσότερο τη συγγραφή μιας απόφασης, αφού η εφαρμογή ενημερώνει πολλά από τα στοιχεία  του εγγράφου αυτόματα.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ: 20.000€

 1. Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης και οργάνωσης της Διοίκησης και της επιχειρησιακής ικανότητας των ΟΤΑ.

Η πλατφόρμα έχει σαν στόχο την συγκέντρωση του συνόλου των απαραίτητων εκείνων πληροφοριών  του Δήμου που επιτρέπουν στο ανώτατο διοικητικό και πολιτικό προσωπικό την παρακολούθηση της  τρέχουσας κατάστασης του Δήμου, των έργων και των εργασιών που επιτελεί. Η εφαρμογή θα δίνει τη  δυνατότητα χρονοπρογραμματισμού εργασιών, έργων και δράσεων.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ: 20.000€

 1. Υλοποίηση δημόσιων δεικτών μέτρησης απόδοσης σύμφωνα με ISO 37122, προσαρμοσμένο στις ελληνικές συνθήκες

Η εφαρμογή αφορά την καταγραφή και άντληση μετρήσεων απόδοσης από προκαθορισμένες πηγές με  συγκεκριμένη περιοδικότητα. Η εισαγωγή των δεδομένων θα γίνεται είτε χειροκίνητα από τον χειριστή  της , είτε (κατά προτίμηση) από διασύνδεση με σχετικό πληροφοριακό σύστημα. Το συγκεκριμένο  σύστημα θα υποστηρίζει δείκτες εισροών-εκροών, θα έχει δυνατότητα σύνδεσης με  χρηματοδοτούμενα  προγράμματα και δημιουργία αναφορών αποτελεσμάτων σε σχέση με τους αντίστοιχούς δείκτες.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ: 30.000€

 1. Ολοκληρωμένη υποδομή προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις (Network Firewall,Endpoint security, κλπ) και παροχή συστήματος τηλε-εργασίας.

Το λογισμικό της συγκεκριμένης κατηγορίας αφορά πλειάδα εφαρμογών που μπορούν να δοθούν είτε  στο σύνολό τους είτε μέρος αυτών και έχουν ως στόχο την αποτελεσματική προστασία του φορέα τόσο  στα πλαίσια της συγκεκριμένης χρηματοδοτικής δράσης είτε ευρύτερα. Η προστασία αφορά το σύνολο  ψηφιακής δραστηριότητας ήτοι

 • Το δίκτυο του φορέα
 • Τους διακομιστές του φορέα
 • Τις εφαρμογές του φορέα και ιδιαίτερα τις διαδικτυακές εφαρμογές αυτού με δημόσια πρόσβαση
 • Τις τελικές συσκευές (endpoints) των χρηστών

Για τα συστήματα τηλε-εργασίας, η πλατφόρμα θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης / εργασίας σε εξουσιοδοτημένους υπάλληλους, μέσω εταιρικών ή  προσωπικών υπολογιστών, μόνο στις εφαρμογές και τα δεδομένα που επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση  και μόνο έπειτα από την επιτυχημένη πιστοποίηση αυτών, ως εξουσιοδοτημένων χρηστών του συστήματος.

 1. Κεντρική ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ.

Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων, για όλα τα δεδομένα της σύγχρονης  πόλης. Η συλλογή και η ανάλυση των δεδομένων θα πραγματοποιείται με σκοπό την εξαγωγή γνώσης  για τη συνδυασμένη λήψη αποφάσεων, βασισμένη στους δείκτες διακυβέρνησης. Η πλατφόρμα θα  συλλέγει δεδομένα και θα διαχειρίζεται λειτουργίες από επιμέρους «έξυπνες» εφαρμογές και θα  παρέχει υπηρεσίες προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τα στελέχη του δήμου. Στην Κεντρική ενιαία  πλατφόρμα διαχείρισης και συλλογής δεδομένων ευφυών πόλεων, θα πρέπει να μπορούν να  διασυνδεθούν όλες οι «έξυπνες» εφαρμογές του Δήμου, υφιστάμενες, στα πλαίσια του συγκεκριμένου  έργου αλλά και μελλοντικές, με σκοπό την παρακολούθηση και λειτουργία όλων των «έξυπνων» εφαρμογών, μέσα από ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο περιβάλλον. Η πρόσβαση στην κεντρική ενιαία  πλατφόρμα διαχείρισης, θα πρέπει να επιτυγχάνεται µε ασφάλεια µέσω ενός απλού browser χωρίς να  απαιτείται η εγκατάσταση ειδικού λογισμικού. Με τον τρόπο αυτό θα παρέχεται δυνατότητα  πρόσβασης από παντού, σταθερότητα στην απόδοση, συνεχής διαθεσιμότητα αλλά και πλήρης έλεγχος  εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος.

 1. Ψηφιακή Πλατφόρμα συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων και επιτροπών

Μία καινοτόμα διαδικτυακή πλατφόρμα τηλεσυνεργασίας που στόχο έχει να διευκολύνει ομάδες  ανθρώπων που εργάζονται στο ίδιο αντικείμενο, να καθορίζουν το πρόγραμμα των συναντήσεών τους,  να οργανώνουν και να ανταλλάσσουν το υλικό τους, να κάνουν τηλεδιασκέψεις, να συν διαμορφώνουν  και να λαμβάνουν αποφάσεις.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ: 20.000€

 1. Δημιουργία διασύνδεσης με δίκτυα υψηλής ταχύτητας μεταξύ δημοτικών κτιρίων – υποδομών

Το έργο αφορά τη διασύνδεση κτιρίων του δήμου, μεταξύ τους ή και προς κεντρικό κόμβο, τόσο με  οπτική ίνα, όσο και με μικροκυμματικές ζεύξεις, για τη διαλειτουργικότητα των εσωτερικών  εφαρμογών και συστημάτων του Δήμου.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ: 10% του συνολικού προϋπολογισμού

 1. Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Το σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης αποτελεί αναγκαιότητα στους ΟΤΑ σύμφωνα με την κείμενη  νομοθεσία στο πλαίσιο εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.

ΜΕΓΙΣΤΟ ΚΟΣΤΟΣ: 20.000€ + 3.000€ ανά νομικό πρόσωπο

Πηγή

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.