Ο Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη παρουσιάζει “Πολιτικό Οδοιπορικό 1914-1940 Τόμος Ά” του Γεωργίου Χ. Ζορμπά

0

Google News

Η παρούσα συγγραφή, προϊόν µελέτης ετών, είχε ως αφετηρία την έρευνα των πολλών και σηµαντικών αιτίων της µικρασιατικής καταστροφής, ως και της διαδροµής των γεγονότων του έτους 1922. Το έτος αυτό έµελλε όχι µόνον να λάβει χώρα η επελθούσα καταστροφή της µεγάλης µικρασιατικής επιχείρησης, που άρχισε µε την απόβαση ελληνικής στρατιωτικής δύναµης στην Σµύρνη τον Μάιο του 1919 και είχε το άδοξο τέλος της καταστροφής του Αυγούστου του 1922, αλλά και να προκληθεί η όξυνση ενός µεγάλου πολιτικού φανατισµού που κατέγραψε τις χειρότερες σελίδες της Νεώτερης Πολιτικής Ιστορίας του τόπου.

Τις θλιβερές εκείνες σελίδες της Ιστορίας ακολούθησε περίοδος πολιτικών εξελίξεων και µεταβολών υπό στρατιωτική εποπτεία και υπό την εκδήλωση στρατιωτικών κινηµάτων που εµαταίωσαν την οµαλή πορεία της χώρας και ωδήγησαν τελικώς στην επιβολή, υπό την ευλογία του Βασιλέως Γεωργίου Β’, του δικτατορικού καθεστώτος του Ιωάννου Μεταξά. Η συγγραφή του παρόντος στηρίζεται σε συγκεκριµένα γεγονότα, στα οποία και µόνον βασίζονται οι εκτιµήσεις του γράφοντος. Παραδίδεται δε στην κρίση και όσων θελήσουν την µελέτη του αναγνωστών. Υπό την έννοια αυτήν την µόνη ικανοποίηση του γράφοντος θα αποτελέσει η συµβολή του παρόντος βιβλίου στην ιστορική ενηµέρωση των νεωτέρων.

Στην συγγραφή του βιβλίου αυτού εθεωρήθη αναγκαία η καταγραφή των κρισίµων, από της περιόδου του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου και εν συνεχεία, πολεµικών και πολιτικών εξελίξεων και συµβάντων, η παράθεση των οποίων καθιστά ασφαλή την κρίση και εκτίµηση της πολιτείας πολιτικών, Ελλήνων και ξένων, ως και πολιτικών σφαλµάτων,
ως επίσης πράξεων πολιτικής υποκρισίας και αναλγησίας πολλών.

Η µικρασιατική καταστροφή δεν επήλθε µόνη. Την είχαν συνοδεύσει απ’ αρχής «η µοίρα και η ελαφρότης που εβάδιζαν χειροκροτούµενες» κατά τον κυνικό χαρακτηρισµό Βρετανού πολιτικού. Η δε κατασκευασθείσα από το Επαναστατικό Κίνηµα του 1922 «δίκη», που κατέληξε στην θανατική εκτέλεση πολιτικών και ενός ατυχούς στρατηγού, ειδεχθή πράξη πολιτικής εκδίκησης απετέλεσε.

Ο Γεώργιος Χρυσ. Ζορµπάς γεννήθηκε στην Πάτρα, στην οποία και ετελείωσε τις εγκύκλιες σπουδές του.Εφοίτησε στην Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών και µετά την αποφοίτησή του ασχολήθηκε για λίγο χρόνο µε την δικηγορία, ακολούθως δε εισήλθε στον δικαστικό κλάδο.

Εχρηµάτισε Εισαγγελεύς Πρωτοδικών στο Ηράκλειο Κρήτης καθώς και Αντεισαγγελεύς και Εισαγγελεύς Εφετών κυρίως στην Αθήνα, διακριθείς στον χειρισµό σηµαντικών υποθέσεων που επηρέασαν την δηµόσια ζωή.
Κατά την δεκαετία του 1990 εδίδαξε Ποινικό ∆ίκαιο και Ποινική ∆ικονοµία στους σπουδαστές – υποψηφίους αξιωµατικούς της Αστυνοµικής Ακαδηµίας, διετέλεσε δε, κατά την τριετία 1990-1993, και µόνιµο µέλος της Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης.

Μετά την θητεία του ως Αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου, αναµιχθείς στη δηµόσια ζωή διετέλεσε Γενικός Γραµµατεύς του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας κατά την διετία 2004-2006 και, στη συνέχεια, Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Καταπολέµησης Εγκληµατικών Εσόδων µέχρι του Ιουλίου 2008. Στα κύρια ενδιαφέροντά του υπήρξε πάντοτε η µελέτη της Ιστορίας.

ISBN 978-960-14-3719-4

Αθήνα 2022

Σειρά: ΠΟΙΚΙΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

Σελίδες: 736

Τιμή: € 27,00 (με ΦΠΑ)

 

Πηγή

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.