Αναχωρήσεις και αφίξεις από το λιμάνι Λαυρίου από 25 έως και 31/5

0 28Αναχωρήσεις

25/05/2023 08.30 MAKEΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ
25/05/2023 08.15 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. ΚΥΘΝΟΣ
25/05/2023 09.30 CALDERA VISTA SEA JET ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟΣ-ΣΥΡΟΣ-ΤΗΝΟ-ΑΝΔΡΟ-ΚΑΡΥΣΤΟ
25/05/2023 16.00 ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ
25/05/2023 18.00 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. ΚΕΑ
26/05/2023 07.30 AΡΤΕΜΙΣ ΗELLENIC SEAWAYS KEA-ΚΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ
26/05/2023 08.15 ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. ΚΥΘΝΟΣ
26/05/2023 08.30 MAKEΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ
26/05/2023 09.00 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. ΚΕΑ
26/05/2023 15.00 AKOYA ΜΠΛΟΥ SEA JET ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ
26/05/2023 17.00 ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ
26/05/2023 19.00 MAKEΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ
26/05/2023 17.30 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. ΚΥΘΝΟΣ
27/05/2023 08.30 MAKEΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΥΘΝΟΣ
27/05/2023 08.30 ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ
27/05/2023 09.30 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. ΚΕΑ
27/05/2023 17.30 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. ΚΕΑ
28/05/2023 08.15 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. ΚΥΘΝΟΣ
28/05/2023 08.30 MAKEΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ
28/05/2023 09.00 ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ
28/05/2023 15.30 ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. ΚΥΘΝΟΣ
28/05/2023 17.15 MAKEΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ
28/05/2023 18.30 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. ΚΕΑ
29/05/2023 08.30 MAKEΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΥΘΝΟΣ
29/05/2023 08.30 ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ
29/05/2023 15.30 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. ΚΕΑ
29/05/2023 16.30 XEΛΛΕΝΙΚ ΧΑΙΣΠΙΝΤ HELLENIC SEAWAYS KEA-KYΘΝΟ-ΣΥΡΟ-ΠΑΡΟ-ΣΕΡΙΦΟ-ΣΙΦΝΟ-ΚΙΜΩΛΟΣ-ΜΗΛΟΣ
29/05/2023 19.00 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. ΚΕΑ
29/05/2023 21.45 ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ SEA JET ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ
30/05/2023 08.15 MAKEΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΥΘΝΟΣ
30/05/2023 08.30 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε. ΚΕΑ
30/05/2023 18.30 MAKEΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ
31/05/2023 08.15 ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. ΚΥΘΝΟΣ
31/05/2023 08.30 MAKEΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ
31/05/2023 18.30 ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ
31/05/2023 15.00 ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ SEA JET ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΝΕ 2104537930
ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. 2106131494
HELLENIC SEAWAYS 2104199100
ΤΖΑΜΠΟ ΤΖΕΤ Ν.Ε. 2104121312
ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. 2108081967

ΑΦΙΞΕΙΣ

25/05/2023 07.40 MAKEΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ
25/05/2023 12.55 ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΧΑΙΣΠΙΝΤ HELLENIC SEAWAYS ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ-ΣΥΡΟ
25/05/2023 16.45 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, ΚΥΘΝΟΣ
25/05/2023 15.40 MAKEΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ
25/05/2023 18.30 MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ
26/05/2023 07.00 ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ SEA JET ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ
26/05/2023 08.00 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, ΚΕΑ
26/05/2023 15.10 MAKEΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ
26/05/2023 16.00 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, ΚΕΑ
26/05/2023 16.00 MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. ΚΥΘΝΟΣ
26/05/2023 19.30 MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ
26/05/2023 21.30 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, ΚΥΘΝΟΣ
27/05/2023 07.40 MAKEΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ
27/05/2023 16.00 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, ΚΕΑ
27/05/2023 17.50 MAKEΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΥΘΝΟΣ
27/05/2023 18.00 MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ
27/05/2023 20.00 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, ΚΕΑ
28/05/2023 15.00 MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ
28/05/2023 17.45 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, ΚΥΘΝΟΣ
28/05/2023 16.40 MAKEΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ
28/05/2023 19.45 MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. ΚΥΘΝΟΣ
28/05/2023 20.40 MAKEΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ
28/05/2023 21.30 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, ΚΕΑ
29/05/2023 07.00 ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ SEA JET ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ
29/05/2023 12.15 AΡΤΕΜΙΣ HELLENIC SEAWAYS ΚΕΑ-ΚΥΘΝΟ -ΣΥΡΟ
29/05/2023 12.00 MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ
29/05/2023 18.15 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, ΚΕΑ
29/05/2023 18.50 MAKEΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΥΘΝΟΣ
30/05/2023 07.30 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, ΚΕΑ
30/05/2023 17.00 ΙΟΝΙΣ ΑΒΛΕΜΟΝ Ν.Ε, ΚΕΑ
30/05/2023 17.50 MAKEΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΥΘΝΟΣ
31/05/2023 07.00 ΑΚΟΥΑ ΜΠΛΟΥ SEA JET ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ-ΛΗΜΝΟ-ΚΑΒΑΛΑ
31/05/2023 07.40 MAKEΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ
31/05/2023 17.45 CALDERA VISTA SEA JET ΣΥΡΟ-ΚΥΘΝΟ-ΚΕΑ
31/05/2023 17.10 MAKEΔΩΝ ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. ΚΕΑ
31/05/2023 17.45 MAΡΜΑΡΙ ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑ Ν.Ε. ΚΥΘΝΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΚΑΡΥΣΤΙΑ ΝΕ 2104537930
ΚΑΡΘΑΙΑ Ν.Ε. 2106131494
HELLENIC HELLAS 2104199100
ΤΖΑΜΠΟ ΤΖΕΤ Ν.Ε. 2104121312
ΑΒΛΕΜΩΝ Ν.Ε. 2108081967Πηγή

Απάντηση