Μειωμένες ή σταθερές οι τιμές στο 96,77% των…

0 28


Μειωμένες ή σταθερές είναι οι τιμές στο 96,77% των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο “Kαλάθι του Nοικοκυριού” την 30η εβδομάδα εφαρμογής του μέτρου (24/5/2023 –30/52023), σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης. 

Ειδικότερα, από το σύνολο 1206 προϊόντων στο “Καλάθι του Νοικοκυριού” που είναι απολύτως συγκρίσιμα:

-στα 36 ποσοστό 2,99%, η τιμή μειώθηκε,

-στα 1131, ποσοστό 93,78%, η τιμή παρέμεινε σταθερή

-και σε 39, ποσοστό 3,23%, η τιμή αυξήθηκε.

Αναλυτικά στον πίνακα που επισυνάπτεται το κόστος του “Καλαθιού του Νοικοκυριού” ανά σούπερ μάρκετ και η μεταβολή του από την 29η στην 30η εβδομάδα:


 Πηγή

Απάντηση