Πανεπιστήμιο Πολιτών: Αυλαία για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “μαθήματα από τη φυλακή”

0 26


Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Από την θεωρία της απελευθερωτικής παιδαγωγικής στην πράξη. Μαθήματα από τη φυλακή», με συντονίστρια την κ. Αντιγόνη Ευστρατόγλου.

Το πρόγραμμα διάρκειας 12 ωρών υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων του «Πανεπιστημίου των Πολιτών» του Δήμου Λαρισαίων, είναι ένα από τα 25 νέα εκπαιδευτικά προγράμματα της τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς και εντάσσεται στον πυλώνα «Σχολείο, εκπαιδευτική κοινότητα & κοινωνία».

Κατά την διάρκεια του προγράμματος οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αναγνωρίσουν τις ιδιαιτερότητες της εκπαίδευσης στη φυλακή και τα όσα αυτή μπορεί να αποκαλύψει για τη λειτουργία της εκπαίδευσης συνολικά. Επίσης, να αναπτύξουν κίνητρα και μεθόδους α-ναγνώρισης των βιογραφικών διαδρομών/εμπειριών των μαθητών τους και να εμπλουτίζουν το εκπαιδευτικό υλικό με βάση αυτές, καθώς και να διαχειρίζονται χωρίς φόβο δύσκολες ερωτήσεις στο πλαίσιο ενός μαθήματος.

Την ευθύνη για την υλοποίηση του προγράμματος είχε το τμήμα Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας του Δήμου Λαρισαίων. Το πρόγραμμα «Από τη θεωρία της απελευθερωτικής παιδαγωγικής στην πράξη. Μαθήματα από τη φυλακή» εντάσσεται στις δράσεις για την προώθηση της φιλοσοφίας της δια βίου μάθησης στο πλαίσιο της «Λάρισα – Πόλη που Μαθαίνει». Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2410680249, 2410680250 (Τμήμα Διά Βίου Μάθησης) E-mail: [email protected]

Πηγή: ErtNews.gr

Απάντηση