Προσλήψεις στους Δήμους – RPN

0 39


Προσλήψεις ανακοίνωσαν ο Δήμος Κρωπίας και ο Δήμος Μαραθώνος.

Ο δήμος Κρωπίας (Κορωπί) ανακοίνωσε νέες προσλήψεις εργατών για την κάλυψη πέντε θέσεων εργασίας. Οι προσλήψεις αφορούν εργάτες Πυρασφάλειας που θα απασχοληθούν για την κάλυψη των αναγκών της αντιπυρικής περιόδου έτους 2023. Οι προσλήψεις θα γίνουν με πεντάμηνες συμβάσεις εργασίας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 26 Μαΐου 2023.


Δήμος Μαραθώνος

Όσοι ενδιαφέρονται και ο δήμος Μαραθώνος, έχει ανακοινώσει την πρόσληψη 10 ατόμων για τις ανάγκες της πυρασφάλειας. Στην προκήρυξη ζητούνται άτομα ειδικότητας «ΥΕ Δασεργατών», τα οποία θα απασχοληθούν,  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας πέντε μηνών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023.Πηγή

Απάντηση