ΠΑΟΚ: Γενική Συνέλευση και ΑΜΚ από Σαββίδη

0 22


Με ανακοίνωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ προσκαλεί τους μετόχους της εταιρίας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 17/5/2023 στις 10:00 στα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο της Τούμπας.

Γενική Συνέλευση που έχει να κάνει με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, την οποία αναμένεται να καλύψει εξ ολοκλήρου – για μια ακόμη φορά – ο Ιβάν Σαββίδης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

1)Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και καταθέσεις προοριζόμενες για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση νέων μετοχών με την επιφύλαξη του άρθρου 28 του ν. 4548/2018 και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στη νέα αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4548/2018.

2)Τροποποίηση του άρθρου 7 (μετοχικό κεφάλαιο) του καταστατικού της εταιρείας.

Στη Συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρίας, με τους όρους και τις προϋποθέσεις του νόμου 4548/2018, όπως ισχύει, και του καταστατικού της ΠΑΕ. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

#ΠΑΟΚ #ΓΕΝΙΚΗ_ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ #ΑΜΚ #ΙΒΑΝ_ΣΑΒΒΙΔΗΣΠηγή

Απάντηση