Άρχισε η λειτουργία νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας απογραφής ιδιωτικών…

0 22


Σε λειτουργία τίθεται από τον e-ΕΦΚΑ την Τετάρτη 31/05/2023 η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία απογραφής ιδιωτικών οικοδομοτεχνικών έργων, που παρέχει πλέον τη δυνατότητα στον κύριο του έργου ή εργολάβο με αντιπαροχή (φυσικά και νομικά πρόσωπα) να πραγματοποιήσει αυτοματοποιημένα την απογραφή του οικοδομοτεχνικού έργου, χωρίς την αυτοπρόσωπη παρουσία του σε τοπική διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία απαλλάσσει από γραφειοκρατικές διαδικασίες και την υποχρέωση μετάβασης στις κατά τόπους υπηρεσίες του φορέα περίπου 48.000 ενδιαφερόμενους, που επισκέπτονται κατ’ έτος τον e-ΕΦΚΑ για τη συγκεκριμένη συναλλαγή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την υπηρεσία, μέσω του ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), επιλέγοντας: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – Εργοδότες – “Απογραφή Ιδιωτικών Οικοδομοτεχνικών Έργων”, με τη χρήση κωδικών TAXISNET.

Η ηλεκτρονική διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

– Καταχώριση/άντληση στοιχείων των υπευθύνων.

– Καταχώριση στοιχείων εκτέλεσης και τεχνικών στοιχείων του έργου (πίνακες Ι ή/και ΙΙ ή/και ΙΙΙ).

– Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών (επισύναψη σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου).

– Ηλεκτρονική αποδοχή της απογραφής από όλους τους συνιδιοκτήτες του έργου.

– Απόδοση Αριθμού Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου (Α.Μ.Ο.Ε.) και ταυτοτήτων πληρωμής τρεχουσών εισφορών για τον e-ΕΦΚΑ και το ΤΕΚΑ.

– Έκδοση, με δυνατότητα αποθήκευσης/εκτύπωσης, των κάτωθι εντύπων:

“Έντυπο Απόδοσης Αριθμού Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου/Α.Μ.Ο.Ε.”.

“Σημείωμα για Ημέρες Εργασίας Έργου”.

“Προσωρινό Γραμμάτιο Είσπραξης” με RF πληρωμής της προκαταβολής.

“Σημείωμα Κατάθεσης Εισφορών για Έκδοση Οικοδομικής Άδειας”.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, στόχος της διοίκησης του e-ΕΦΚΑ είναι η ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών, με σύγχρονο και φιλικό τρόπο, για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.Πηγή

Απάντηση